Hvem vil uddanne sig til TantraTerapeut?

Hvem vil uddanne sig til TantraTerapeut?

På TantraUddannelsen for Polaritet og Ligeværd bliver du uddannet i at bruge viden om tantra i dit arbejde med mennesker. Efter uddannelsen kan du kalde dig TantraTerapeut eller den lidt længere titel: Polaritets- og Ligeværdsterapeut. En terapeut hjælper på forskellig vis mennesker med at finde vejen frem fra der, hvor de står lige nu.

Det kan være personer, der

  • allerede arbejder direkte med mennesker, som f.eks. en psykoterapeut, psykolog, sygeplejerske eller en HR-person
  • vil bruge principperne i sit samarbejde med kolleger eller øvrige medlemmer af en organisation
  • har planer om at skifte karriere i terapeutisk retning eller vil supplere sit nuværende arbejdsliv med en ny sidebeskæftigelse
  • gerne vil vide mere om tantra, polaritet og ligeværd uden at være afklaret med den fremtidige brug af uddannelsen

Dig, der arbejder direkte med mennesker

Du arbejder med mennesker enten direkte som vejleder, terapeut, coach eller lignende. Her vil tantraterapi være en god videreuddannelse, som kan styrke din faglighed og give dig et ekstra sæt værktøjer.

Det kan også være, at du i dit arbejde hjælper mennesker på anden vis som fx sundhedsperson, præst eller mange andre offentlige ansatte. Her kan du bruge uddannelsens redskaber til hjælpe mennesker og også få mere styrke til at kunne håndtere de forskellige svære livssituationer og følelser. Eller til at sige fra. Du vil simpelthen få bedre fat i din indre kraft.

Dig, der vil bruge det med kolleger eller medlemmer af din organisation

Din dag er præget af udveksling med kolleger, og der er et stadig større pres på din evne til at indgå i samarbejde med andre. Her kan du få stor glæde at en viden om samarbejdsprocesser, at håndtere konflikter og stå i uenigheder. Det kan være, at du står for at afholde pædagogisk dag eller trivselsseminarer. Eller bare større møder med medlemmer, hvor du kan

Det kan også være, at du er leder og gerne vil styrke din indre autoritet, så dit lederskab bliver mere naturligt kraftfuldt.

Dig, der har planer om at skifte karriere eller have en supplerende beskæftigelse

Det kan være, du arbejder med noget helt andet end mennesker, men gerne vil åbne døren til en anden beskæftigelse. Måske vil du gerne udvikle nogle andre sider af dig selv ved at rette dig mod en terapeutisk karriere.

Her kan uddannelsen give dig gode grundlæggende færdigheder og en masse gode redskaber til at vejlede mennesker.

Dig, der ønsker at vide mere om tantra, polaritet og ligeværd

Du kan måske mærke, at der er noget her, som kan forandre dit liv, men du har ingen konkrete planer om, hvordan du skal bruge uddannelsen. Du kan endnu ikke se, hvordan det kan blive en del af dit arbejdsliv, men du fornemmer, at det kan berige dit liv. Uddannelsen er også til dig.

Med tiden vil du opleve, at der ligger mange redskaber her, som kan bruges i det personlige liv og i det faglige liv.

Image by Takuya ASADA on License CC BY 2.0 DEED