Polaritet og ligeværd

Polaritet og ligeværd

Vi kalder uddannelsen for “Tantrauddannelsen for Polaritet og Ligeværd”, for det er det, verden har brug for. Det gælder både i parforholdet og samfundslivet. For der er alt for meget af det modsatte, polarisering og uligeværd: Mænd og kvinder graver grøfter i deres relationer, har for mange uløste konflikter. Og arbejdspladser, medier og geopolitikken er fyldt med kampe og krige, hvor alle er tabere, og modparten dehumaniseres. Endelig mangler der polaritet og ligeværd i vores forhold til naturen og kroppen.

Løsningen er, at tilpas mange af os bliver bedre til polaritet og ligeværdighed. For det er et vilkår ved mennesker, at vi modsætter os hinanden, og ikke er stillet ens. Vi skal i stedet lære at stå i vilkårene. Og det gør man med polaritet og ligeværd.

Rigtigt mange går fra hinanden med den konklusion, at “vi var for forskellige”. Her på uddannelsen ser vi ikke det som et godt argument. For kan man stå i hver sin pol – hver sin egenart og køn – er modsætning og forskellighed ikke noget problem. Tværtimod giver det energi, glæde og mening til en relation.

Polaritet og ligeværd er desuden en væsentlig del af den tantriske livsfilosofi. Hvis vi lige ser bort fra kvantemekanik, er de grundlæggende egenskaber ved naturen og universet polære: Der er liv og død, både væsner og stjerner fødes og dør, lys og mørke, skabelse og destruktion, og tomhed og fylde. Og biologisk mand og kvinde, der kan skabe nyt liv. Modsætningerne er hinandens forudsætninger, og dermed ikke mere værd end hinanden.

Hvad er polaritet?

Vi forstår det at være i polaritet som at kunne være i et dynamisk modsætningsforhold, og have en accept af forskellighed. Mennesker er enten ens, forskellige eller i modsætning til hinanden. Og langt mindre ens, end vi vil være ved. Vi arbejder meget med modsætningen mellem de biologiske køn på Tantrauddannelsen. Den kan jo skabe liv.

Hvad er ligeværd?

Det er ikke lige til at forstå. Mange vil f.eks. opfatte ligeværd som at tage et mindreværdigt ståsted.

Ligeværdighed er en indre indstilling til det, du er relateret til, hvad enten det er mennesker, dyr eller ting. Det kan ikke måles og vejes, som ligestilling kan. Ligeværdigheden opleves ofte på trods. At man føler sig ligeværdig med sin partner, sin chef eller planterne i sin have på trods af, at de slet ikke opfører sig, som man kunne ønske sig.

Vi prøver ofte at løse uligeværdighed med mere ligestilling. Men det er to helt forskellige ting. Mænd og kvinder kan sagtens være ligestillede, og desværre alligevel føle, at de er mere værd end den anden. To personer kan sagtens være ulige stillet, men føle sig ligeværdige.

Et vigtigt aspekt af ligeværdigheden er arbejdet med mindreværd og mereværd, som vi også rummer rigtig meget af.

Polaritet og ligeværd i samfundet

Vi vil uddanne personer, der kan rykke på samfundet!

Specielt i samfundsdebatter og politiske fora er der en tiltagende polarisering, en minimering af ens egne holdninger og en nedsættende holdning til andre udsagn.

Det er uligeværdigt at behandle andres udsagn nedsættende.

Polaritet og ligeværd i seksualiteten

Seksualitet er en dans med modsætninger. Der er nederst og øverst. Der er giver og modtager. Mand og kvinde. Afstand og nærhed, adskilthed og forening. Når polaritet og ligeværd får en større plads i dobbeltsengen, oplever man mere power, naturlighed og tilfredshed, fordi de polariteter, man er givet, får mere frit spil.

Vil man udfolde sit parforhold maksimalt, få maksimalt ud af seksualiteten, kærligheden, samarbejdet og den bevidsthedsmæssige kontakt, er polaritet og ligeværd et must.

Polaritet og ligeværd i spiritualiteten

Hvis du bedre kan stå i den, du er, din pol, så har du et suverænt fundament, som spiritualiteten eller det guddommelige kan lande i. Og du kan bedre indgå i samarbejde med lyset, de højere energier og magter, hvis du tager udgangspunkt i den, du er. 

Ligeværdet er som et nåleøje, du skal igennem, hvor der ikke er plads til mereværd og mindreværd.

Står man som professionel i mødet med klienter, brugere, borgere er polaritet og ligeværd også et must. Det vil for mange professionelle være et sted, hvor man har mange erfaringer i bagagen af forskellige kvalitet.

Er du klar på en rejse, der fører til mere polaritet og ligeværdighed i dit liv?