Kom til infomøde 30. november i Aarhus: Læs mere her

Få nyheder om uddannelsen

Styrk din faglighed med viden om Tantra

TantraTerapeut

NY UDDANNELSE i tantraNY UDDANNELSE

Tantra
Terapeut

Styrk din faglighed med viden om Tantra

Få nyheder

Ny tantrauddannelse starter i 2024

TantraUddannelsen for Polaritet og Ligeværd er for dig, der vil udvide din profession med viden om tantra.

Du vil gennemgå et intensivt og grundigt undervisningsforløb sammen med andre dedikerede deltagere og fem engagerede lærere.

Om uddannelsen til TantraTerapeut

På TantraUddannelsen får du dybtgående viden om tantra:

Du lærer, hvordan tantriske metoder kan hjælpe mennesker i deres parforhold og liv.

Du bliver præsenteret for metoder, der kombinerer samtale, øvelser, meditation og energibevidsthed.

I løbet af uddannelsen har du selv været igennem tantriske læreprocesser og kan derfor vejlede dine klienter autentisk.

Det, du lærer på uddannelsen, kan du omsætte direkte i dit arbejde med mennesker.

Næste hold starter april 2024, skriv dig op herunder for at blive orienteret.

Som TantraTerapeut kan du:

Hjælpe dine klienter med klassiske parforholdsproblematikker
Du har nye redskaber til at håndtere vrede, manglende lyst, konflikter, længslen efter nærhed og intimitet og meget mere.

Formidle viden om, hvordan tantra styrker hverdag, familieliv og parforhold Du kan hjælpe mennesker med at opbygge et sundt og bæredygtigt parforhold med plads til både seksualitet og spiritualitet i en helt almindelig, dansk hverdag.

Vejlede dine klienter til at udfolde deres potentiale for sex, kærlighed og spiritualitet
Du lærer, hvordan man kan åbne op for indre kraft og udfolde den som et stærkt fundament for både hjerte og sjæl.

Hjælpe dine klienter med at forløse blokeringer og negative erfaringer knyttet til køn, krop og seksualitet.
Du har indsigt i hvad tantrisk proces er, og hvordan det kan få fastlåste områder til at slippe og strømme.

✴︎ EARLY BIRD TILBUD:

32.995,-

 • Uddannelsen koster 39.995,- inkl moms, men hvis du melder dig til inden nytår, kan du få den for 32.995,- inkl moms.
 • Du kan betale i rater i løbet af uddannelsen, hvor første rate er inden uddannelsens start.

Betalingsplaner

Uddannelsen koster 39.995 kr, men du kan spare penge ved at betale på forskellige måder:

*Bliver du ikke optaget refunderes tilmeldingsgebyret.
**Ratebetaling betaler således 2.350 kr fra og med 1. maj 2024 til og med 1. maj 2025. Og sammen med tilmeldingsgebyret og den første rate på 4.450 kr udgør det i alt 15 rater.

Alle priser er inkl. moms.

Uddannelsen består af 10 moduler og forløber over 18 måneder.

Modulerne ligger i weekender enten fredag til søndag. Hvert modul tager fat i et centralt tantrisk emne og består af oplæg, øvelser, meditation og energimæssig udveksling.

For at sikre, at du får mest muligt læring og egenudvikling, skal du påregne tid mellem modulerne til selvstudium og møder i læringsgrupper med andre deltagere fra holdet.

Modul 1: Tantrisk proces

Fredag 26.4 – søndag 28.4 2024

Vi skyder uddannelsen igang med et modul, der præsenterer tantraens kernebegreber og de centrale metoder til at opbygge og vedligeholde tantrisk proces. Proces er et kerneelement ved tantra – for selvom alle rammer er godt på plads, afhænger resultatet meget af din evne til at håndtere proces.

 • Hvad er tantra?
 • At invitere tantrisk proces
 • Skabe energimæssig bevægelse
 • Den tantriske ramme
Modul 2: At arbejde nedad

Fredag 14.6 – søndag 16.6 2024

Seksualitet, aggression og råstyrke hører til i det instinktive. Det er kraftfulde sider af menneskelivet, og for langt de fleste mennesker er det områder, som volder vanskeligheder og ofte bliver undertrykt. Men her ligger også store ressourcer gemt, så det er langt bedre at lære at samarbejde med dem. Dette modul handler om at få fat i sin kraft.

 • Jordpunkt, kraft og vildskab
 • Seksualitetens inderste natur
 • At møde aggressionskraft
 • Jordpunktets effekt på hjertet
Modul 3: Det vandrette og det lodrette

Fredag 30.8 – søndag 1.9 2024

Det vandrette og det lodrette betegner forskellige måder at bruge sig selv på, to måder at omsætte sin energi på. På dette modul skal vi bl.a. fordybe os i seksualitetens kors, som er en måde at beskrive og forstå menneskers seksualitet på. Her ligger nøglen til at befri seksualiteten for bindinger, så den kan udfolde sig frit i kontakt med instinkter og meditation. 

 • Seksualitetens kors
 • Behov og begær
 • Lodret og vandret tænding
 • Polarisering – polaritet
 • Emotionernes magt
Modul 4: Polaritet og ligeværd

Fredag 11.10 – søndag 13.10 2024

Polaritet og Ligeværd er omdrejningspunktet for uddannelsen og peger både langt ind i parforholdet og langt ud i samfundet. Her ligger et svar på mange af tidens store konflikter. Forholdet mellem kønnene har skabt ufattelig meget lidelse gennem historien, og der er i dag stor usikkerhed og tvivl i forhold til køn. Jo dybere du får fat i dig selv, jo tættere kommer du på din egen pol og kan udfolde dig selv og dit køn på din måde. 

 • At befri sit køn
 • Gammel og ny polaritet
 • Tantra som fundament for ligeværd
 • Ligestilling og Ligeværd
Modul 5: Sex, kærlighed og spiritualitet

Fredag 6.12 – søndag 8.12 2024

Tantra er når sex, kærlighed og spiritualitet arbejder sammen. Det giver en dyb, mættende tilfredshed og er for mange en stor længsel – bevidst eller ubevidst. Når vi tager vare på de tre områder, kan den tantriske proces for alvor tage fat. Her findes redskaber til at holde lysten vedlige og udfolde seksualitetens potentiale. Modulet handler også om, hvordan man tiltrækker en partner og opbygger en tantrisk relation.

 • At udfolde sit potentiale for sex, kærlighed og spiritualitet
 • Lyst og ulyst
 • At holde seksualiteten levende
 • Passer vi sammen?
 • Tiltrækning af en tantrapartner
Modul 6: Det tantriske parforhold

Fredag 24.1 – søndag 26.1 2025

Tantra er et stærkt fundament for parforhold, familieliv og hverdag. Der vil være mere energi at tage af og en beskyttelse af forholdet, når der er samarbejde med kontakt til både instinktkraft og ånd. Når emotionelle mønstre brydes, skabes frihed og vækst i relationen. Dette modul handler om de redskaber, som opbygger det tantriske parforhold.

 • Tantra som fundament for parforhold, familieliv og hverdag
 • Den tantriske tjekliste
 • De tre processer: hans, hendes og den fælles
 • At lære det nødvendige
 • Emotioner og emotionel neutralitet
 • Single og tantra
Modul 7: En tantrisk indstilling til livet

Fredag 28.3 – søndag 30.3 2025

I tantraen forholder man sig til alt det, der er i ens liv – det skønne og smukke og det vanskelige og besværlige. Et liv med tantra bliver aldrig kedeligt, for alt kan bruges som brændstof til den tantriske proces. “At tage imod det, som kommer og give slip på det, som er” er et centralt tantrisk mantra og en tantrisk livsindstilling. At møde livet med en tantrisk indstilling er en hjælp i kriser og overgange og helt fundamentalt understøtter det, at man kan lade livet strømme gennem én. For vores forestillinger om, hvad vi gerne vil have i livet, hvilken partner, hvilket job, hvilken krop osv. vi ønsker os, står ofte i vejen for at tage imod det, der rent faktisk er. 

 • Den tantriske arbejdsmetode
 • At tage imod det, som kommer og give slip på det, som er
 • At identificere uden at identificere sig med
 • At give og modtage lodret hjælp
 • Kærlighed, bevidsthed og kompromisløshed
Modul 8: Æterisk fryd

Fredag 16.5 – søndag 18.5 2025

Det æteriske er den livsenergi, som er i og lige omkring kroppen. Det er et aurisk lag, som rummer store ressourcer. Det æteriske passer på os og holder os vitale, sunde og raske. Men det æteriske rummer også mere subtile sider som en vej ind i videregående aspekter af meditation, ordløs kommunikation og oplevelsen af forbundethed. Det æteriske styrkes især i kontakt til naturen, og derfor foregår dette modul på Tigerens Rede tæt på skov og urtehave.

 • Naturen, kroppen og sanserne 
 • Energimæssig tantra
 • Æterisk kærlighed
 • Kroppen og sanserne – en vej ind i polaritet og ligeværd
 • Forening i det æteriske
Modul: 9: Avanceret tantra

Fredag 29.8 – søndag 31.8 2025

Dette modul handler om de avancerede aspekter af tantrisk proces. Det er, når seksualitet og meditation smelter sammen til et, og når den tantriske energi begynder at arbejde med bevidsthedsmæssige tilstande. Der kan også komme mere upersonlige oplevelser. Disse tilstande er noget, som opstår, når der er parathed til det.

 • Bevidsthedens befrielse
 • Forening
 • Transformation af lidelse
 • Når sex og meditation bliver ét
 • Tantrakniven
Modul: 10: Eksamen

Fredag 26.9 – søndag 28.9 2025

Dette sidste modul afslutter uddannelsen med eksamen. Der udleveres eksamensbeviser.

Målgruppe

Uddannelsen er til dig, som allerede hjælper mennesker, og som vil styrke din faglighed med tantra.

Du er f.eks.:

 • Psykolog
 • Psykoterapeut
 • Sexolog
 • Parterapeut
 • Kropsterapeut
 • Familierådgiver
 • Jordemoder
 • Fysioterapeut
 • Psykomotorisk terapeut
 • Behandler, rådgiver, vejleder m.m.

Tantra er et svar til tiden

Tantra rummer svar på de udfordringer, vi møder – i parforhold, i relationer og i livet generelt.

Tantra bygger på hele mennesket og favner både de dybeste kræfter i det instinktive og det højeste i spiritualiteten

Med tantra er det muligt at gøre parforhold levedygtige og stærke i forhold til kærligheds- og familielivets læreprocesser.

Tantra giver et stærkt fundament og evnen til at tage imod det, som livet bringer.

Tantra er:

Sex, kærlighed og spiritualitet

TantraUddannelsen for Polaritet og Ligeværd tager udgangspunkt i den tantra, som er beskrevet i Anne Sophie Jørgensens bøger og undervisning i tantra.

Hendes tre tantrabøger er alle bestsellere indenfor emnet, og tantra har i 17 år været en væsentlig del af hendes undervisning på meditationscenteret Tigerens Rede.

TantraUddannelsens undervisere har alle fulgt Anne Sophie Jørgensens undervisning igennem mange år. De er selv erfarne kursusholdere i emnet og har en solid tantrisk erfaring med i bagagen.

Workshop & Infomøde

Bliv klogere på, om uddannelsen er noget for dig.

Vi afholder løbende kombinerede workshop- og informationsaftener om TantraUddannelsen.

Her får du informationer om uddannelsen og kan stille spørgsmål til uddannelsen. Du får smagsprøver på nogle af de metoder og emner, som uddannelsen arbejder med.

TantraUddannelsen består af

0
Måneder
0
Moduler
0
Erfarne lærere

Hvem er vi?

De 5 stiftere og undervisere på TantraUddannelsen. Vi har udviklet uddannelsen, og står for undervisning og eksamen.

Astrid Lindvig

stifter og underviser

Underviser i PowerTantra og køn og kraft – kurser for kvinder.

Christian Wilms

stifter og underviser

Underviser i Mindful Fighting og Ordløs Udveksling.

Jens Gröndahl

stifter og underviser

Underviser i tantra på Tigerens Rede. Individuel vejledning i tantra.

Karen Gröndahl

Stifter og underviser

Underviser i tantra på Tigerens Rede. Individuel vejledning i tantra.

Thomas Lindvig

Stifter og underviser

Underviser i PowerTantra.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


Følg os på Facebook

På Facebook kan du følge vores udviklingsproces, vores tanker og se videoer af os og om de mange forskellige spændende emner indenfor Tantra.

Følg os på Instagram

Her kan du følge vores projekt, og de tanker vi har om livet og verden.

Send os spørgsmål og kommentarer

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.