Hvad er tantra

Hvad er tantra

På TantraUddannelsen for Polaritet og Ligeværd bliver du uddannet i tantra.

Tantra er en metode til at få fat i indre ressourcer på en ny afgørende måde, og det er en effektiv metode til at hjælpe mennesker med deres kærlighedsliv, parforhold og seksualitet.

Tantra har flere vigtige definitioner:

  • Tantra er sex, kærlighed og bevidsthed
  • Tantra er proces
  • Tantra er at følge energiens bevægelse

Tantra er sex, kærlighed og bevidsthed

I tantra fokuserer vi på det vigtigste i livet: Seksualitet, kærlighed og spiritualitet i skøn samhørighed. Det vil sige, at tantra arbejder med at udfolde alle tre områder af livet og vel at mærke på samme tid. Ud fra den erkendelse, at de tre livsområder styrker hinanden og dybest set hænger uløseligt sammen: hvis kærligheden bliver stor nok, bliver det spirituelt. Jo mere seksualiteten åbner sig, jo mere kærlighed vil der uværgeligt komme. Jo mere vi åbner for helheden i vores spiritualitet, jo mere kalder det på at åbne seksualiteten.

Med begreberne seksualitet, kærlighed og spiritualitet mener vi lige præcis det, de betyder. Der er på den måde ikke noget hokus pokus i tantra, eller nogle mærkelige fremmedartede vendinger, man skal lære for at åbne for tantra i sit liv. Man skal blot åbne for den seksualitet, kærlighed og spiritualitet, der er. Den, man allerede har. Og vi har rigtig meget af disse ting, meget mere end vi vil være ved. Potentialet i alle mennesker er større, end de gør sig klart.

Når vi har så meget fokus på seksualiteten, er det både fordi, det er en skøn beskæftigelse, men også fordi vi betragter den som at være en meget dyb og livgivende side i mennesker. Som rummer et stort potentiale for kraft, transformation og livsglæde, meget større end vi gør os klart. Biologerne siger, at der kun findes to drivende kræfter for al skabelse derude, overlevelse og reproduktion, og på den måde er seksualiteten helt grundlæggende i os.

Tantra er proces

Der er ingen, der går ind i tantra som perfekte, færdigudviklede individer. Vi har alle en række vanskeligheder knyttet til vores seksualitet, kærlighedsliv og til vores spiritualitet. Disse vanskeligheder længes vi efter at komme af med, og det sker i kraft af en tantrisk proces. Så tantra er også at udvikle sig, at gå mod større frihed, at være på vej.

Proces er at være i bevægelse. Det er udvikling og forandring og at være i flow med livet. Det handler om at samarbejde med livets flod i stedet for at kæmpe imod. Det vil give mere glæde, mere styrke og mere mening.

Når processen flyder godt, vil der være en følelse at være fuld af liv. Men proces handler også om at tage imod de vanskeligheder, problemer og ubevidsthed, som dukker op. Det er slet ikke en dårlig ting, for det er netop det, der får os til at flytte os. Lidelse er vejen, som en gammel indisk læremester sagde. For det er i lidelsen, problemerne, modstanden at udviklingspotentialet ligger. Det er her, vi kan vokse. Det som skræmmer os, er ubevidst, eller tynger os, gemmer altid på en guldskat, som er en side af os selv, der venter på at blive befriet eller udfoldet.

Tantra er at følge energiens bevægelse

Tantra handler om energibevidsthed. At blive mere bevidst om det, som rører sig inde i en og mellem mennesker. For så kan jeg bedre navigere gennem livet uden at spænde for meget ben for mig selv. Og samværet og kommunikationen mellem mennesker vil blive lettere og mere præcis.

Det handler om at tage et større ansvar for det, jeg rummer og for de situationer, jeg indgår i. Så kan jeg møde verden med polaritet og ligeværd.

Jo mere energibevidsthed i mig, jo mere bevidsthed i verden. Og jo mere får vi ud af livet og af os selv.

Photo by Victoria Retter is licensed under CC BY-ND 2.0.
Photo by ellenm1 is licensed under CC BY-ND 2.0.